Leocka Akademia Nauk powstała 12 marca 2020 r. Jest korporacją uczonych i specjalistów, podejmującą działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury w Leocji.

Leocka Akademia Nauk prowadzi działalność edukacyjną oraz nadaje tytuły honorowe i odznaczenia za działalność w sferze nauki, edukacji i kultury. Tytuły naukowe nadają Namiestnicy Palatynatu Leocji z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Akademii.

Członkowie Akademii poprzez swoją specjalistyczną wiedzę służą organom władzy publicznej i uczestnikom życia publicznego bezstronną, rzetelną i niezależną radą. Są również zobowiązani do wyrażania opinii w debatach akademii oraz do aktywnego udziału w jej pracach.

Funkcjonowanie Akademii normują Dekret o Leockiej Akademii Nauk oraz akty prawa wewnętrznego.

Herb Leockiej Akademii Nauk

Na tarczy herbowej znajduje się korona, która reprezentuje Namiestników i ich opiekę nad Leocką Akademią Nauk, ale jej umieszczenie na dole to symboliczne ustawienie nauki przed władzą. Trzy gwiazdy umieszczone powyżej wskazują na trzy rodzaje nauk — humanistyczne, ściśle oraz te, które dopiero zostaną odkryte. Symbolizują również schemat wszystkich działań naukowych — od pomysłu przez badanie do dowodu. Herb zamykają dwie otwarte księgi, które są symbolem swobodnej dyskusji, przyjęcia argumentów obu stron w sporach i poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Dewizą Leockiej Akademii Nauk jest rerum cognoscere causas et valorem, czyli uniwersalne zawołaniem wszystkich naukowców — poznawać przyczyny i wartości rzeczy.

Przewodniczący
dr Apolinary Montserrat
prof. Ametyst Faradobus
dr Ludwik Tomović
prof. Helwetyk Romański
dr Janusz Zabieraj
Heinz-Werner Grüner
Podręcznik do języka staroleopolskiego
Koncepcja współistnienia światów, emanacji i końca życia wirtualnego
Realne motywacje kreacji w świecie wirtualnym
Konstrukt o nauce i edukacji w mikroświecie
Close Search Window