Herb Palatynatu Leocji

Herbem Palatynatu Leocji są w tarczy czarnej dwa lwy kroczące w słup, patrzące wprost, srebrne o czerwonym uzbrojeniu i takich samych językach; za tarczą otoczoną łańcuchem złotym Orderu Leocji skrzyżowane berła złote zwieńczone Dłonią Sprawiedliwości i Lwem; pod łańcuchem wstęga czarna z dewizą Palatynatu Leocji Hic habitat felicitas (łac. tu mieszka szczęście) złotą; tarcza zwieńczona koroną palatynacką złotą.

Flaga i chorągiew

Flagą Palatynatu Leocji są trzy pionowe pasy równej długości barwy czarnej, białej i czerwonej.
Kolory we fladze — zgodnie z zasadami heraldyki — zawierają w sobie ducha Leocji, wszystko to co istotne i ważne. Kolor biały koresponduje z kolorem lwów w herbie, symbolizuje czystość, prawdę i rozsądek, a jego umiejscowienie w środku łączy kolor czarny, czyli rozwagę, mądrość i stałość, z kolorem czerwonym, symbolizującym wspaniałomyślność, hart ducha i waleczność.

Apolinary Montserrat

Chorągwią Palatynatu Leocji są w polu czarnym dwa lwy kroczące w słup, patrzące wprost, srebrne o czerwonym uzbrojeniu i takich samych językach. Stosunek długości do szerokości flagi oraz chorągwi Palatynatu Leocji wynosi 8:5.
Flaga Palatynatu Leocji
Chorągiew Palatynatu Leocji

Hymn Palatynatu Leocji

Melodią hymnu Palatynatu Leocji jest Mo Ghile Mear.

Comments are closed.

Close Search Window