Namiestnicy

Palatynat Leocji jest diarchią absolutną, funkcjonującą na zasadach określonych w Deklaracji Niepodległości oraz Akcie o formie rządu. Władza zwierzchnia należy do dwóch Namiestników, którzy podejmują decyzje jednomyślnie. Namiestnicy zastępują się wzajemnie podczas swoich nieobecności oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Helwetyk Romański

Comments are closed.

Close Search Window