Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi Palatynatu Leocji jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez czyny wykraczające poza zwykły obowiązek. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.

Dewizą Krzyża Zasługi jest Civitati et Populo — Państwu i Narodowi.

Medal Zasługi

Medal Zasługi Palatynatu Leocji jest nadawany mieszkańcom, którzy położyli zasługi dla Państwa lub Narodu poprzez zaangażowanie w życie Państwa lub Narodu. Medal Zasługi nie dzieli się na stopnie.

Podobnie jak w przypadku Krzyża Zasługi, dewizą medalu jest Civitati et Populo — Państwu i Narodowi.

Order Przyjaźni Narodów

Order Przyjaźni Narodów jest nadawany postaciom, które wniosły wkład w dzieło rozwoju współpracy międzynarodowej oraz umacniania i pogłębiania przyjaźni łączącej Palatynat Leocji z innymi narodami. Order nie dzieli się na klasy.

Dewizą orderu jest Consensus facit consensum — Zgoda czyni zgodę.

Krzyż Ofiarodawców

Krzyż Ofiarodawców Leocji jest nadawany mieszkańcom, którzy wsparli materialnie Palatynat w latach 2019–2021. Odznaczenie krzyżem jest równoważne odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi.

Na Krzyżu Ofiarodawców Leocji znajduje się inskrypcja Ofiarodawcom Leocji.

Comments are closed.

Close Search Window