Liczba jednostek szerokosci (parzysta, min. 26, max. 68; domyślnie 26/52/68)
Liczba jednostek wysokosci (parzysta, min. 26, max. 68; domyślnie 34)
Opcjonalny poziomy punkt podziału znaczka na dwie części (parzysty, domyślnie 0)