Generator Antipixeli


Tylko litery A-Z, cyfry, spacje oraz ? i !. Font nie ma polskich znaków.

 Obrazek nie mniejszy niż 23 x 11, nie większy niż 1000 x 1000.
W razie konieczności - obrazek będzie pomniejszony, wyśrodkowany i przycięty.